การใช้บริการรถแท็กซี่

taxi002

ที่กรุงโตเกียวมีรถแท็กซี่ที่วิ่ง ประมาณ 5 หมื่นคัน  ซึ่งมีหลายขนาดด้วยกัน รถแท็กซี่ที่มีขนาดเล็กและ ขนาดกลาง จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน

สถานีรถไฟ สนามบิน  สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งช๊อปปิ้ง จะมีจุดรับส่งผู้โดยสารรถแท็กซี่  เพื่อให้ลูกค้ารอแท็กซี่  แต่ในบางกรณีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย อาจให้ลูกค้ารอต่อคิวขึ้นแท็กซี่เป็นจำนวนมาก

แท็กซี่ที่ไม่ได้ประจำตามจุดรับส่ง เช่นเดียวกันกับประเทศไทย หากรถแท็กซี่ว่าง จะใช้การโบกมือ ซึ่งด้านหน้าจะแสดงคำว่า “ว่าง” และเปิดไฟบนหลังคารถ   ระบบของแท็กซี่เป็นแบบมิเตอร์ และ จะไม่มีการปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารสามารถขึ้นได้เลยทันทีโดยไม่ต้องถามก่อน  นอกจากนี้ ประตูซ้ายมือด้านหลังแท็กซี่ของญี่ปุ่น เป็นประตูอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเปิดปิดเอง

หลังจากขึ้นรถแท็กซี่  กรณีที่ไม่สามารถสื่อสารถึงจุดหมายปลายทางได้ ให้บอกที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ เนื่องจากแท็กซี่ทุกคนมีระบบนำทาง สามารถตรวจสอบเส้นทางจากหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ที่เราต้องการไปได้

การชำระค่าบริการ นอกเหนือจากเงินสดแล้ว สามารถใช้บัตร IC Card เช่น Suica · PASMO ได้ อีกทั้งบางบริษัทแท็กซี่ก็สามารถใช้บัตรเครดิตได้ แต่โปรดตรวจสอบเงื่อนไขจากแท็กซี่อีกครั้งหนึ่ง และรับใบเสร็จจากแท็กซี่ทุกครั้ง

โดยปกติแล้ว การใช้บริการต่าง ๆ รวมทั้งการใช้บริการรถแท็กซี่ ในประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีการให้ทิป หากมีเงินทอน แท็กซี่จะคืนเงินทอนให้ครบทั้งหมด โดยผู้โดยสารสามารถรับเงินทอนได้ครบโดยไม่ต้องให้ทิปกับคนขับรถแท็กซี่

ประเภทของแท็กซี่

แท็กซี่เกือบทั้งหมดในโตเกียวเป็นแท็กซี่ขนาดกลาง นอกเหนือจากนี้ ยังแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  1. Wagon Taxi

เป็นแท็กซี่ที่อยู่แถวสนามบิน Narita และ  Haneda ซึ่งเหมาะสำหรับบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่ได้ ค่าบริการเท่ากับรถแท็กซี่ขนาดกลาง

2. Radio Taxi

สามารถเรียกใช้บริการให้มารับได้ แต่อาจจะมีค่าบริการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากปกติ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมหรือไม่

3. Limousine Taxi

เป็นแท็กซี่ที่มีระดับกว่าแท็กซี่ปกติ มีจำนวนประมาณ 3,000 คันในกรุงโตเกียว

แท็กซี่ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ยังมีแท็กซี่ประเภทกึ่งรถบัสกึ่งรถแท็กซี่ ซึ่งใช้บริการร่วมกับผู้อื่นได้ และมี Sightseeing Taxi ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2012

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ Sightseeing Taxi  ได้ที่นี่ https://www.nihon-kotsu.co.jp/taxi/use/sightseeing.html

http://www.drivers-work.com/taxicolumn/taxientertainment/kanko-taxiplan-tokyo/

ค่าบริการแท็กซี่

อัตราค่าบริการแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท อัตราค่าบริการเริ่มต้น มีดังนี้

 

อัตราค่าบริการเริ่มต้น

อัตราค่าบริการโดยสารรถแท็กซี่ โดยปกติจะขึ้นอยู่กับระยะทาง เช่นเดียวกันกับประเทศไทย ที่จะมีอัตราค่าบริการเริ่มต้น และเพิ่มขึ้นตามระยะทางซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และระยะเวลา แม้รถจะติด ค่าบริการก็จะยังดำเนินต่อไป สิ่งที่แตกต่างจากของประเทศไทย ที่ญี่ปุ่นยังมีอัตราค่าบริการพิเศษ เพิ่มขึ้นจากราคาปกติ 20% ถึง 30% ในช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 05.00 น. ซึ่งในช่วงเวลานี้ แท็กซี่จะเปิดสัญญาณไฟสีเขียว เขียนว่า 割増 (อ่านว่า Warimashi = อัตราค่าบริการเพิ่มเติม) 

*แต่บางบริษัทก็ไม่มีระบุ

 

อื่น ๆ  

อัตราค่าบริการยังขึ้นอยู่กับประเภทของรถแท็กซี่ และหากขึ้นทางด่วนก็จะมีค่าบริการเรียกเก็บเพิ่มเติม

แท็กซี่ที่ญี่ปุ่นอาจมีราคาแพง ซึ่งต่างจากของประเทศไทย แต่ทั้งนี้ คนขับรถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นนั้นพูดจาไพเราะ มีมารยาทและขับรถสุภาพ

นอกเหนือจากนี้ หากเพิ่งขึ้นรถแท็กซี่แล้วติดไฟแดง คนขับแท็กซี่จะหยุดมิเตอร์ไว้ให้ชั่วคราวจนกว่าจะถึงไฟเขียว อีกทั้ง หากคนขับหลงทางหรือพาอ้อม ก็จะกดมิเตอร์หยุดให้เช่นเดียวกัน

คนขับรถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นจะมีความซื่อสัตย์ ทำให้ผู้โดยสารนั่งอย่างสบายใจ

空港タクシー・観光タクシーについて

他には観光タクシーのように乗った時間によって決まる料金制や空港などから行く場所によって時間や距離にかかわらず定額を支払う料金もありますので説明します。