Japan Railway Pass

shinkansen012

บัตร JR Pass คือบัตรที่กลุ่มบริษัท JR ทั้ง 6 บริษัท (JR Hokkaido/ JR East Japan/ JR Tokai/ JR West Japan/ JR Shigoku/ JR Kyushu) ร่วมกันทำขึ้น เพื่อเป็นบัตรสำหรับใช้บริการรถไฟเพื่อท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นในราคาสุดประหยัด และแน่นอนว่าสามารถใช้บริการรถไฟชินคันเซนได้อีกด้วยนะครับ (ยกเว้นรถด่วน “โนโซมิ” และ”มิสุโฮะ”) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เงื่อนไขการใช้บัตร

การจะใช้บัตรนี้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ

(1) ต้องเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า “พำนักระยะสั้น” และมาญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

train020

วีซ่าประเภท “พำนักระยะสั้น” ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายการเข้าประเทศของญี่ปุ่นระบุว่า ต้องมีจุดประสงค์มาเพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ซึ่งอนุญาติให้พำนักอยู่ในญี่ปุ่นได้เป็นเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน เวลาเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นหากเราแจ้งความประสงค์ว่าเป็นการพำนักเพื่อการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตรา/หรือติดสติ้กเกอร์ว่า “พำนักระยะสั้น” ที่พาสปอร์ตของคุณเหมือนกับในรูปทางซ้ายมือนี้ครับ เฉพาะผู้ที่มีพาสปอร์ตซึ่งมีตราประทับ/สติ้กเกอร์นี้เท่านั้นที่สามารถซื้อและใช้บัตร JR Pass ได้

※เวลาที่เข้าประเทศญี่ปุ่น หากผ่านเข้ามาทางประตูอัตโนมัติจะไม่ได้รับตราประทับ/สติ้กเกอร์ที่พาสปอร์ตนะครับ จึงต้องผ่านเข้าประตูที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเท่านั้นเพื่อขอรับตราประทับ/สติ้กเกอร์ครับ

บัตร JR Pass เป็นบัตรที่ออกมาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมาเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ชาวญี่ปุ่นที่แต่งงานกับคนไทยก็สามารถยื่นเรื่องขอซื้อบัตรนี้ได้เช่นกันครับ ในกรณีนี้นอกจากพาสปอร์ตแล้วจำเป็นต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามข้อต่อไปนี้ให้กับทางสำนักงานจำหน่ายตั๋วของ JR ด้วยนะครับ

(2)ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นแต่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังนี้

a.กรณีที่มีวีซ่าพำนักแบบถาวรที่ประเทศนั้นๆ

b.กรณีที่แต่งงานกับชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

นอกจากพาสปอร์ตญี่ปุ่นแล้วยังต้องยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้

กรณีของ a. ต้องยื่นหลักฐานเพิ่ม 2 อย่างคือ

– วีซ่าพำนักแบบถาวร*

– เอกสารยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นจริง

กรณีของ b. จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม 3 อย่างดังนี้

– เอกสารยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นจริง

– เอกสารยืนยันการแต่งงานกับชาวต่างชาติ

– เอกสารยืนยันว่าคู่สมรส (ชาวต่างชาติ) อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

ประเภทของบัตร JR Pass และค่าธรรมเนียม

บัตร JR Pass จะมีให้เลือก 2 ประเภทคือ ประเภทสำหรับโดยสารที่นั่งตู้พิเศษ (ตั๋วกรีน) และประเภทสำหรับโดยสารที่นั่งธรรมดา นอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นบัตรสำหรับ 7 วัน/ 14 วัน / 21 วัน อีกด้วย ค่าธรรมเนียมของบัตรอายุ 7 วันประเภทโดยสารที่นั่งตู้พิเศษ (ตั๋วกรีน) สำหรับผู้ใหญ่ราคา 38,880 เยน / สำหรับเด็ก (อายุตั้งแต่ 6-11 ปี) ราคา 19,440 เยน ประเภทโดยสารที่นั่งธรรมดาสำหรับผู้ใหญ่ราคา 29,110 เยน/ สำหรับเด็กราคา 14,550 เยน (ราคา ณ. เดือนก.พ. ปี 2015)

วิธีการซื้อ

เราไม่สามารถซื้อบัตร JR Pass ได้ในประเทศญี่ปุ่นครับ ต้องซื้อตั๋วสำหรับแลกบัตรที่สำนักงานตัวแทนต่างๆ ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นครับ

ในเว็บไซต์ข้างล่างนี้จะมีรวมรายชื่อบริษัททัวร์ซึ่งเราสามารถติดต่อซื้อตั๋วแลกบัตรได้ครับ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง กรุณาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารที่ตนต้องนำไปยื่นให้เข้าใจก่อนซื้อด้วยนะครับ   

http://www.japanrailpass.net/area_02.html (ภาษาอังกฤษ)

หลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว ก็นำตั๋วแลกบัตรนี้ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ครับ ซึ่งสามารถนำไปแลกได้ที่สำนักงานแลกบัตรซึ่งจะอยู่ตามสถานีหลักๆ ของ JR ครับ

อย่างกรณีของที่โตเกียวสามารถแลกบัตรได้ที่สำนักงาน JR East Travel Service Center ภายในสนามบินนาริตะ (เทอร์มินอล 1/ เทอร์มินอล 2 / เทอร์มินอล 3), สถานี Haneda Airport International Terminal Station หรือตามสถานีที่เป็นศูนย์กลางต่างๆ เช่น สถานี JR Tokyo, JR Ueno, JR Shinjuku, JR Shibuya, JR Ikebukuro, JR Shinagawa เป็นต้นครับ

การรับบัตร JR Pass

เวลาไปขอรับบัตร JR Pass เราต้องนำตั๋วแลกบัตร, พาสปอร์ตและเอกสารยืนยันสิทธิ์การซื้อบัตรของเราไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานแลกบัตรของ JR ครับ

เราไม่สามารถใช้ตั๋วแลกบัตรไปใช้ขึ้นรถไฟ JR ได้นะครับ ดังนั้นจึงควรเช็คเวลาทำการของสำนักงานแลกบัตรให้ดีเสียก่อน ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรไปแลกบัตร JR Pass ที่สำนักงานแลกบัตรในสนามบินที่เราไปถึงเลยจะดีกว่าครับ

นอกจากนี้เราต้องนำตั๋วแลกบัตรไปขอแลกบัตร JR Pass ภายในเวลา 3 เดือนหลังจากที่เราซื้อมานะครับ

เมื่อไปถึงที่สำนักงานแลกบัตรแล้ว เราก็แค่กรอกแบบฟอร์มง่ายๆ และยื่นหน้าพาสปอร์ตที่มีตราประทับ/สติ้กเกอร์พำนักระยะสั้นที่ได้มาตอนเข้าประเทศครับ ถึงตอนนี้หากชื่อในพาสปอร์ตกับชื่อที่ระบุในตั๋วแลกบัตรไม่ตรงกันจะไม่สามารถขอแลกบัตร JR Pass ได้นะครับ และประเภทของบัตร JP Pass ที่ระบุในตั๋วแลกบัตรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่   http://www.japanrailpass.net/th/about_jrp.html (ภาษาไทย) ควรเช็คข้อมูลให้ดีก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับ

การจองที่นั่งด้วยบัตร JR Pass

 

หากเรามีบัตร JR Pass แล้ว เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มใดๆ เวลาจองที่นั่งเลยครับ

train021

เวลาจองที่นั่งให้ยื่นแสดงบัตร JR Pass ที่สำนักงานท่องเที่ยวในสถานี JR, สำนักงานจำหน่ายตั๋ว JR “มิโดริ โนะ มาโดะกุจิ”, หรือบริษัททัวร์ที่ทาง JR กำหนด เพื่อขอรับตั๋วจองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่กับ (ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับรถไฟบางประเภท เช่น ชินคันเซ็นรถด่วน”โนโซมิ”, รถด่วน “มิสุโฮะ” เป็นต้น)

สำหรับที่นั่งธรรมดาที่ไม่ต้องระบุที่นั่ง (ยกเว้นชินคันเซ็นสายโทไคโด/ซันโย/คิวชู รถด่วน “โนโซมิ” และรถด่วน “มิสุโฮะ”) เราไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้าครับ สามารถใช้บริการได้เลยเพียงแค่แสดงบัตร JR Pass เท่านั้น

ปล : เราไม่สามาถใส่บัตร JR Pass เข้าไปในเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติได้ เวลาจะใช้บัตรต้องแสดงบัตรกับเจ้าหน้าที่สถานีที่ประตูทางเข้านะครับ

 

コメントを残す