โครงการนักเรียนต่างชาติ 3 แสนคน

ในปี 2008 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ “โครงการนักเรียนต่างชาติ 3 แสนคน” เป็นโครงการที่หวังจะเพิ่มจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มขึ้นจาก 1 แสน 4 หมื่นคนเป็น 3 แสนคนภายในปี 2020 ซึ่งมีเป้าหมายขยายการศึกษาต่อในญี่ปุ่นอย่างมากภายในเวลา 5 ปี

ประเภทของโรงเรียน

สถาบันศึกษาที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้คือ มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี), มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท-เอก), วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, โรงเรียนอาชีวะ, โรงเรียนอาชีวะระดับปวช. ทั้งหมดรวม 5 ประเภทด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะอีกด้วยครับ ผมคิดว่าจุดประสงค์การไปศึกษาต่อของแต่ละคนคงจะแตกต่างกันไป
แต่ควรคิดก่อนว่าเราอยากจะเรียนเพื่อเอาวุฒิปริญญาหรือต้องการทำวิจัยระยะยาวหรือไม่?
หรือต้องการไปเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่น?
หรือว่าต้องการไปเรียนวิชาเฉพาะทางที่เราสนใจกันแน่?

ควรพิจารณาดูให้ดีก่อนว่า ตัวเองมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ และสถาบันศึกษาแบบใดที่เหมาะกับเราที่สุดครับ

 

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นมี 3 ประเภทคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยรัฐ, และมหาวิทยาลัยเอกชน กำหนดระยะเวลาเรียน 4 ปี แต่คณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และสัตวแพทย์ศาสตร์ กำหนดระยะเรียน 6 ปีครับ

*กรุณาศึกษารายละเอียดของมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) แต่ละแห่งได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ (เว็บไซต์สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในญี่ปุ่น( http://www.jasso.go.jp/study_j/schinfo.html)

*ลองไปฟังประสบการณ์ของนักเรียนที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) กันครับ! (อ่านข้อความจากนักเรียนมหาวิทยาลัยวาเซดะได้ที่นี่ (http://www.studyjapan.go.jp/interview/jp/step02_03/index.html)

การศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

หลักสูตรระดับปริญญาโท :กำหนดระยะเวลา 2 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  :กำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งเป็นช่วงแรก (ระยะเวลา 2 ปีเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาโท) และช่วงหลัง (ระยะเวลา3ปี) แต่หลักสูตรปริญญาเอกของคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และสัตวแพทย์ศาสตร์ (ที่สามารถเข้าเรียนต่อได้หลังจบหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปีแล้ว) จะกำหนดระยะเวลา 4 ปี สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรก็จะมีทั้งที่เปิดสอนรวมโท-เอก 5 ปี กับแยกเฉพาะช่วงหลัง (ปริญญาเอก) 3 ปีครับ

* กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท-เอกของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งวิชาที่เปิดสอนและการสอบเข้าได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ

The Asian Students Cultural Association

http://www.jpss.jp/ja/

**ลองไปฟังประสบการณ์ของนักเรียนที่ไปศึกษาในมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท-เอก) กันครับ! อ่านข้อความจากนักเรียนมหาวิทยาลัยเคโอได้ที่นี่ http://www.studyjapan.go.jp/interview/jp/step02_01/index.html

ข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อการศึกษาต่อญี่ปุ่นครบวงจร Study in Japan http://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html