Japan, Tôkyô, Shinjuku, Metropolitan Government Office

มหานครโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นนั้น ในสมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าเอโดะ คิดว่าทุกคนคงเคยได้เห็นในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์กันมาบ้างแล้ว  เป็นสมัยที่มีซามุไรซึ่งเกล้าผมและพกดาบญี่ปุ่นเล่มโต โดยผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือซามุไรเหล่านั้นก็คือ “โชกุน” นั่นเอง สมัยเอโดะเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603 ยาวนานประมาณ 250 ปี ต่อมาจึงเข้าสู่สมัยเมจิ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโตเกียวเช่นในปัจจุบัน

จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แถบคันโต (พื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น) และสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้โตเกียวถูกไฟเผาจนราบเป็นหน้ากลองมาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่หลังจากนั้นก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมา จนกระทั่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นมหานครระดับแนวหน้าของโลกที่มีประชากรถึง 13,500,000 คนอาศัยอยู่ และยังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ โตเกียวถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีอาณาเขตเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 1.4 เท่าของเมืองที่เป็นอันดับ 2 อย่างมหานครนิวยอร์กเลยทีเดียว นอกจากนี้เงินงบประมาณประจำปีของโตเกียวยังมีจำนวนเทียบเท่ากับเงินงบประมาณประเทศของบางประเทศอย่างสวีเดนและอินโดนีเซียอีกด้วย

【มหานครโตเกียว】(Tokyo Metropolis)

ประชากร: 13,500,000 คน (สถิติ ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2015) ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศญี่ปุ่นอาศัยอยู่ที่นี่

พื้นที่: 2,187 ตร.กม. (รวมพื้นที่เขตปกครองพิเศษของโตเกียว, พื้นที่เขตทามะ, และพื้นที่เกาะต่างๆ)

พื้นที่ 23 เขตของโตเกียว: มีพื้นที่ประมาณ 621 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 9 ล้านคนอาศัยอยู่ เป็นพื้นที่ใจกลางของโตเกียวซึ่งมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆ และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่รวมกัน และมีระบบการคมนาคมที่ซับซ้อนเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ราวกับตาข่ายเลยทีเดียว

นอกจากนี้ยังมีจุดที่หน้าสนใจมากมาย ทั้งสถานที่ทางวัฒนธรรมอย่างหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ หรือย่านอาซาคุสะ, กินซ่า และพระราชวังอิมพิเรียล เป็นต้น ทำให้โตเกียวเป็นสถานที่ซึ่งคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางแวะเวียนมาเที่ยวชมจากทั้งในและนอกประเทศเป็นจำนวนมาก และสถานที่ต่างๆ ซึ่งแนะนำไว้ในเว็บไซต์นี้ก็อยู่ในพื้นที่เขตนี้แทบทั้งสิ้น

พื้นที่เขตทามะ:  เป็นสถานที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองนัก ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟฟ้าประมาณ 1 ชม. ทำให้เป็นเขตซึ่งมีทั้งความสะดวกสบายของเมืองใหญ่และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อยู่รวมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอคุทามะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียวเป็นสถานที่ซึ่งมีธรรมชาติสวยงาม มีภูเขา ทะเลสาบ และช่องเขามากมาย เหมาะสำหรับการเดินป่า ตั้งแคมป์ ชมดอกซากุระ และชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นต้น ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมาก

พื้นที่เกาะต่างๆ :  ทั้งหมู่เกาะอิสุซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางโตเกียวประมาณ 1,000 กม. ซึ่งสามารถสนุกกับการตกปลาและกีฬาทางน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามได้  และหมู่เกาะโอกาซาวาระที่อยู่ไกลออกไปก็อยู่ในเขตการปกครองของโตเกียวเช่นกัน หมู่เกาะโอกาซาวาระมีวงจรชีวิตทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้ภูมิอากาศแบบประเทศเขตร้อนจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นอกจากนี้จุดใต้สุดของญี่ปุ่นอย่างเกาะโอคิโนะโทริชิมะ และเกาะมินามิโทริชิมะซึ่งเป็นจุดตะวันออกสุดของญี่ปุ่นก็รวมอยู่ในหมู่เกาะโอกาซาวาระด้วยเช่นกัน

コメントを残す