WELCOM2TOKYO

http://www.visitjapan.jp/ja/recommend/ より

ในปี 2020 จะมีการจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่กรุงโตเกียว จากข้อมูลของ Japan National Tourism Organization ได้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 40 ล้านคน และในปี 2015 มีนักท่องเที่ยวมายังประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 19,740,000 คน เป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ในจำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมอยู่ด้วย ซึ่งในปี 2013 ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการยกเลิกการขอวีซ่า และในปี 2014 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 660,000 คน เมื่อเทียบกับปีก่อนๆแล้วมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 45 % และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากจะมีการจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิค

เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวและบริเวณจังหวัดใกล้ๆสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่จะมาเที่ยว

เราไม่เพียงแต่แนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น วิธีการไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงโตเกียวเท่านั้น แต่เราจะแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงการเรียน การศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นด้วย

อีกทั้งสำหรับใครที่ต้องการแชร์ข้อมูล หรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาลงไว้ที่เว็ปไซต์เราได้นะครับ มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกันนะครับ

เรามุ่งหวังว่าเว็ปไซต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลจะเป็นแบบ Real time Update เกี่ยวกับกรุงโตเกียวครับ